BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü Hakkında Bilgi - Ağız Diş Sağlığı Bölümü Hakkında Bilgi - Fizik Bölümü Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Ahı Tutmak Deyiminin Anlamı - Yükseklerde dolaşmak deyiminin anlamı - Ziyafet çekmek deyiminin anlamı - Sırtını Dayamak Deyiminin Anlamı - Ses Vermemek Deyiminin Anlamı - Beyin Yıkamak Deyiminin Anlamı - Daldan dala konmak Deyiminin Anlamı - Türküsünü çağırmak deyiminin anlamı - Palavra Atmak Deyiminin Anlamı - Zülfüyâra dokunmak deyiminin anlamı - İşi ağırdan almak Deyiminin Anlamı - Bağrını Delmek Deyiminin Anlamı - Yerden yere çalmak deyiminin anlamı - Yüreği (içi) parçalanmak deyiminin anlamı - Dumanı üstünde Deyiminin Anlamı - Nevri Dönmek Deyiminin Anlamı - Felce Uğramak Deyiminin Anlamı - Sıkıntıya Gelememek Deyiminin Anlamı - Külâhları Değişmek Deyiminin Anlamı - Posta Koymak Deyiminin Anlamı -