KTO Karatay Üniversitesi Hakkında Bilgi

KTO Karatay Üniversitesi Hakkında Bilgi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Türü : Vakıf

İL : KONYA

Web Adresi : www.karatay.edu.tr/‎

Fakülteler ve Bölümler

FAKÜLTELER

Hukuk Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Tıp Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Adalet Meslek Yüksekokulu

ENSTİTÜLER

Fen Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimler Enstitüsü

KOORDİNATÖRLÜKLER

İngilizce Hazırlık
Erasmus
 

Üniversite Hakkında

2005 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına başlamıştır. KTO Karatay Üniversitesi ilk öğrencilerini 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında kabul etmiş ve ilk mezunlarını Haziran 2013’te vermiştir.

Böylelikle 134 yıllık tarihiyle Osmanlı son döneminin ve Cumhuriyet yıllarının canlı tanığı olan Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ile sahip olduğu hafızayı 8 yüzyıl öncesine taşımıştır.
Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07 /07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1. Maddesi ile eklenen (aşağıda verilen) Ek 113. Madde ile kamu tüzel kişiliğine kavuşarak Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olmuştur.

Resmi Gazete Ek Madde 113 – (Ek:23/06/2009-5913/1 madde)
Konya’da Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip KTO Karatay Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu üniversite, rektörlüğe bağlı olarak;
a) Hukuk Fakültesi’nden,
b)Mühendislik Fakültesi’nden,
c)İşletme ve Yönetim Fakültesi’nden,
d)Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden,
e)Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden,
f) Tıp Fakültesi’nden,
g)Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu’ndan,
h)Adalet Meslek Yüksek Okulu’ndan,
ı)Fen Bilimleri Enstitüsü’nden,
j)Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden,
k)Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden,
oluşur.

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan üniversitemiz sahip olduğu 90.133 metrekarelik alan dahilinde; 37.365 m2 kapalı ve 12.455 açık olmak üzere toplamda 49.820 metrekarelik alanda faaliyet göstermektedir.

KTO Karatay Üniversitesi 2010 yılında 3 fakülte ile eğitim öğretime başlamış olup bugün itibariyle 6 fakülte, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile eğitim vermektedir.2015-2016 eğitim öğretim yılında 138 önlisans, 3384 lisans, 417 lisansüstü olmak üzere yaklaşık 4000 öğrenci öğrenim görmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası’nın üniversitesidir. Bu nedenle öğrencilerimiz sanayi ve ticaret dünyası ile iç içe eğitim görmektedir. Öğrenim süresi boyunca stajlarını tamamlayan öğrencilerimiz, sektörde aranılan özelliklere sahip bireyler olarak eğitimlerini tamamlamaktadır. Üniversitemizin hedefi mezun olduğunda iş kuracağı, çalışacağı sektörle ilgili temel verilere sahip, kurumun taleplerini karşılayabilecek donanımda, işte aranan mezunlar yetiştirmektir. Sektör Danışmanlığı projesi ile de akademik danışman öncülüğünde, öğrencilerin eğitim alanları ile ilgili mesleki ve sektörel donanımı öğrencilikleri devam ederken kazanmaları hedeflenmektedir. Bununla birlikte KTO Karatay Üniversitesi’nin hedefi öncelikle bölgesinde sanayi, ticaret kesiminin sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırmalar yapmak, nitelikli, kolay iş bulan mezunlar yetiştirmek ve daha sonra ulusal, uluslararası çapta ön plana çıkan bir üniversite olmaktır.

Gelenekten geleceğe uzanan KTO Karatay Üniversitesi, iş dünyasının üniversitesi olarak yola çıkmış ve kuruluşu 1251 yılına dayanan; eğitim, bilim ve kültür tarihimizin simgesi olan Karatay Medresesi’nin günümüzdeki ruhu olmuştur. Geçmişten geleceğe taşınan Karatay Medresesi ruhu ile yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi tüm insanlığa fayda sağlayan, uluslararası arenada hem teoride hem de uygulamada güçlü, bilimsel etkinlikleri ile adından söz ettiren, yerli ve yabancı tüm akademik dünya ile işbirliği sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite olarak bölgesine ve ülkesine ışık saçmaya devam etmektedir.
Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) ise KOBİ’lerin, kendini geliştirmek isteyen çalışanların ve istihdam edilmeyi bekleyen gençlerin daima hizmetindedir. Bunlara ek olarak, müşteri ve hizmet odaklı olarak çalışan KARSEM, yapmış olduğu sertifika programları ile kursiyerlerin memnuniyetini ve uygulamaya dönük somut faydalar kazanmalarını hedeflemektedir.
Karatay Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSUM) de Selçuklu dönemine ilişkin sosyal, kültürel, tarihi, bilimsel ve ekonomik birikimlerin ortaya çıkarılması için araştırma ve incelemeler yapmak amacıyla kurulmuştur. Merkez, Selçuklu döneminin önemli şahsiyetlerinden Mevlâna Celâleddin Rumî, Bahaeddin Veled, Sultan Veled, Emir Celâleddin Karatay, Yunus Emre, Şeyh Sadreddin gibi ünlü simaların eserlerinin daha da iyi anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılmasına konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Bir başka merkez olan Karatay Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KARTUM) amacı ise yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmektir.
13. yüzyılda sahip olduğu Türk İslam kültürü ile dünyanın gözdesi olan Konya’yı yeniden merkez bir şehir haline getirecek çalışmaların temeli, Karatay Medresesi kültürünü vizyon edinen KTO Karatay Üniversitesi ile atılmıştır. Karatay Medresesi’nin işletiminin üniversitemize devir işlemleri tamamlandığında ise kuruluş tarihimiz 1251 olarak alınacak, bununla beraber üniversitemiz dünyanın en eski üniversiteleri arasına yerini alacaktır.

Burslar
2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSLAR

LYS-YGS TERCİH BURSU 
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ve Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) tercihlerinde Hukuk Fakültesi hariç yerleştiği bölümü;
Ücretli Kontenjandan ;
1. sırada tercih edenlere %25,
2. sırada tercih edenlere %20,
3. sırada tercih edenlere %10 oranında yerleşme sırasına bakılmaksızın tercih bursu verilir.

DGS TERCİH BURSU
DGS tercihlerinde yerleştiği bölümü;
Ücretli Kontenjandan;
1. sırada tercih edenlere %25,
2. sırada tercih edenlere %15 oranında yerleşme sırasına bakılmaksızın tercih bursu verilir. 


BURSLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Üniversiteye Giriş Başarı Bursu, ÖSYM tarafından her yıl yapılan Üniversiteye giriş sınavında ÖSYM kılavuzunda yer alan tam burslu, %75 Burslu ve %50 Burslu kontenjanından KTO Karatay Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere verilen burstur. 
Bu burs hazırlık dâhil normal öğrenim süresince verilir, bu süre müddetince başarısız olunması halinde burs kesilmez. 
Üniversitemize kayıt yaptıran kardeş öğrenciler için normal öğrenim süresince kardeş indirimi kardeşlerin hiçbir bursu yoksa her bir kardeş için %10, kardeşlerden biri herhangi bir burstan yararlanıyor ise diğer kardeşe %5 indirim kesintisiz olarak uygulanır.
Ücretli olarak kazanan öğrenciler ise başarılı olmaları durumunda burslu konuma geçebilirler. Başarıya endeksli bir burs yönergemiz vardır. KTO Karatay Üniversitesi Burs Yönergesi
Tam burslu öğrenciler aynı zamanda Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursu da alabilir.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ YÜKSEK BAŞARI BURSU 
Üniversiteye ilgili puan türünde ilk 10.000 kişinin içine girerek “tam burslu” kontenjandan kazanan öğrencilere verilen burstur.
Bu bursu kazanan bir öğrenci akademik yıl boyunca sekiz ay olmak üzere verilir.
 
Başarı Sırası    Aylık Burs Tutarı
1-100 arası    6.000 TL
101-1000 arası    4.000 TL
1001-2500 arası    3.000 TL
2501-5000 arası    2.000 TL
5001-10.000 arası    1.000 TL

Bu burs hazırlık dâhil normal öğrenim süresince en fazla beş (5) yıl verilir, bu süre müddetince başarısız olunması halinde burs kesilmez. Ancak bu bursun kesilmemesi için devam şartı aranır.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU 
Bu burs, burssuz ya da kısmî burslu kontenjandan Üniversiteye yerleşen öğrencilere verilir. İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç her ders yılı sonunda eğitim programında belirlenen asgari ders yükünü almış olmak kaydıyla yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,50 veya daha yüksek olan,  borçlu geçtiği dersi bulunmayan, okuldan uzaklaştırma cezası almamış olan ve kendi sınıfında derece yapan öğrencilere verilen burstur. 
Buna göre;
a) 25 ya da daha az öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenci bir sonraki yıl eğitim öğretim ücreti ödemez.
b) 26 – 50 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenci eğitim öğretim ücretinin tamamını, 2. olan öğrenci yarısını ödemez.
c) 51 – 100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrenciler bir sonraki yıl eğitim öğretim ücretinin tamamını; 3. ve 4. olan öğrenciler ise yarısını ödemez.
d) Yüzden fazla öğrencisi olan sınıflarda 1., 2. ve 3. olan öğrenciler eğitim öğretim ücretinin tamamını; 4., 5. ve 6. olan öğrenciler ise yarısını ödemez. 
Öğrencilerin dereceleri ve not ortalamaları final sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir.
Bir sınıfta tam ya da yüzde elli burslu öğrencilerin toplamı sınıf mevcudunun yarısından daha az ise dereceler belirlenirken tam burslu öğrenciler dikkate alınmaz. 
Üstün Başarı Bursu öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden eğitim öğretim yılı için geçerlidir. Bu bursa hak kazandıktan sonra uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bursu kesilir.

YURT DIŞI EĞİTİM BURSU 
Bulunduğu bölümü ilk beş sırada bitiren öğrencilerin müracaat edebileceği burstur. Bu bursu alabilmek için disiplin cezası almamış olmak ve iyi derecede yabancı dil bilmek gerekir. Bursun hangi öğrencilere verileceği Rektörlük tarafından kurulacak bir komisyon tarafından yapılacak mülakat sonucunda belirlenir. Kaç kişiye burs verileceği her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve önceden ilan edilir. Adayların yabancı dil seviyesi kurulan komisyon tarafından uygun görülen bir sınav ya da yöntemle ölçülebileceği gibi komisyonun kabul edeceği bir yabancı dil belgesi de yeterli olabilir.
Yurt Dışı Eğitim Bursunun süresi, kapsamı, miktarı ve hangi ülkeye gidileceği Mütevelli heyet tarafından belirlenir. Bu bursu alan öğrencinin mecburi hizmet yükümlülüğü, yükümlülüklerine aykırı davranmasının hukuki sonuçları vb. konular öğrenci ile Mütevelli Heyet yahut Rektörlük arasında yapılacak olan sözleşmeyle düzenlenir.

PROJE BURSLARI 
Öğrencilerin kendi yaptıkları projelerle, öğretim üyelerinin piyasadaki şirketlere yapacakları projelerde çalışan öğrencilere, proje başarılı olduğu takdirde verilecek burstur. Projenin başarısı Üniversiteye getirdiği gelir ile ölçülür. Her başarılı proje için öğrenciye Üniversitenin takdir ettiği oranda burs verilir.

SPORCU BURSLARI 
Takım sporlarında ya da ferdî sporlarda Üniversiteyi temsil eden öğrencilere verilen burstur. Bu bursu alabilmek için takımın ya da ferdî sporlarda sporcunun ulusal ya da uluslararası alanda yüksek başarılar elde etmesi gerekir. Bu burs aylık olabileceği gibi bir defalık ödüllendirme şeklinde de olabilir. Bu öğrencilerin ödüllendirilme şekline 5. maddede belirtilen Burs Komisyonu karar verir. Burs miktarını mütevelli heyet belirler.
Sporcu bursunu alabilmek için öğrencinin disiplin cezası almamış olması ve bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği dersinin bulunmaması gerekir.

Kolay Ulaşım
Konya şehrinin Karatay semtinde bulunan üniversitemiz, şehir içinde ulaşıma elverişli bir bölgede konumlanmıştır. Üniversitemizin önünde geçmekte olan toplu taşıma araçları, şehir içindeki diğer tüm merkezlere modern ulaşım imkanı sunmaktadır.

Konaklama İmkanları
2014 Yılının Eylül ayında Kız Öğrenci Konuk Evi hizmet vermeye başlamıştır. 2015 Yılı Eylül ayında ise Erkek Öğrenci Konuk Evi hizmet vermeye başlayacaktır.
KTO Karatay Üniversitesi kampüs alanına 100 metre, şehir merkezine 2,5 km. mesafede olan Konuk Evleri, ev konforunda 1+1 ve 2+1 stüdyo dairelerden oluşmaktadır. KTO Karatay Üniversitesi Kız ve Erkek Öğrenci Konuk Evleri, bütün dinamizmiyle hizmet vermeye devam etmektedir.
Öğrencilerimize farklı fiyat kategorilerinde tek, çift, üç ve dört kişilik oda alternatifleri sunulmaktadır.
7/24 Güvenlik hizmeti verilen Konuk Evlerimizde kahvaltı salonu, çamaşırhane, ütü odası, çalışma ve ziyaretçi odaları ile LCD ekran TV’de uydu yayını öğrencilerimizin ortak kullanımlarına sunulmaktadır. Merkezi sistem ile ısınan Konuk Evlerimizde 24 saat kesintisiz sıcak su bulunmaktadır.  
Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını kolaylaştırmak ve rahatlarını sağlamak amacıyla yatak veya ranza, elbise dolabı, çalışma masası, kanepe gibi temel mobilyalar ile Amerikan mutfakta buzdolabı, ankastre ocak fırın seti öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.  
Elektrik, su, doğalgaz, internet, kahvaltı ve haftada bir gün temizlik hizmeti de fiyatlara dâhil olarak verilmektedir.  
Erkek Öğrenci Konuk Evi, Konya’daki bütün üniversitesi öğrencilerine açıktır. Otobüs, minibüs ve tramvay hareket noktalarının başlangıç yerlerine yakınlığı sebebiyle, Konya’nın bir çok yerine tek vasıta ile ulaşım imkânları vardır.
Ödemeler; nakit, borç senedine peşinat +8 taksit, Halkbank Paraf Kredi kartına ise 9 taksite kadar ödeme imkânı sunulmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız
Konukevlerimiz için Sema BİLKEN ile iletişime geçebilirsiniz.
TEL:0332 355 15 52

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

BASARİSİRALAMALARİ HAKKINDA

Basarisiralamalari.com internette insanlar için gerekli olan bilgileri toparlayarak ziyaretçilerine sunmayı amaçlayan; internet üzerinde Güvenli İnternet kampanyasını destekleyen bir eğitim sitedir.