5.Sınıf yabancı dil müfredatı hayata geçti

5.Sınıf yabancı dil müfredatı hayata geçti

5.sınıflara yapılacak yabancı dil müfredatı öğrencinin gelişimine büyük katkı sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı müfredatın pilot uygulamasına 2016 yılının Eylül ayında başlanacağını duyurdu. Öğrencilerin yabancı dil eğitimini iyi kavramaları ve hayata adapte olmalarını kolaylaştıracak bu uygulamayı Türkiye'de uygulayan bir okul mevcut. Bizde bu sistemi hayata geçiren Kalem Okulları'na bu uygulamanın faydalarını sorduk.

Bu sisteme ne zaman geçtiniz?

Eğitim alanında sadece Türkiye’ye değil Dünya eğitim sistemlerine de yeni uygulamalar getirerek yön verecek projelere imza atan Kalem Vakfı Okulları, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda 4+4+4 eğitim sistemine geçtiği 2012 eğitim öğretim yılından itibaren 5.sınıflarda okumakta olan öğrencilerine Lisân Hazırlık Sınıfı projesini uygulamaktadır.

Neden bu projeyi uygulama gereksinimi hissettiniz?

MOTİVASYONU YÜKSEK EĞİTİM

Bu projenin uygulanmasının en önemli sebeplerinden birisi de Kalem Vakfı Okullarının zaman hassasiyetine verdiği önemdir. Kurulduğu 2000 yılından itibaren niteliksel ve niceliksel açıdan zaman bilincinin oluşması için Oryantasyon Uygulaması, Son gün son saate kadar sınıflarda aynı ciddiyetle derslerin devam etmesi ve karnelerin öğrencilere şenlikle okullar kapandıktan sonraki haftasonu verilmesi gibi…

Uygulamada sadece İngilizce mi var?

ARAPÇA, İNGİLİZCE VE OSMANLICA…

Sadece bir kaçını zikrettiğimiz uygulamaların bir diğeri de, 5.sınıfların Lisan Sınıfı olmasıdır. Eğitim sistemi içerisinde ders müfredatlarında sık sık konu tekrarları yer almaktadır. Bu durum öğrencilerin daha kısa zamanda öğrenebilecekleri konuların hem geniş zamana yayılması hem de aynı konuların tekrar edilmesine sebep olarak eğitimde zaman israfına yol açmaktadır. İşte Kalem Vakfı Okulları bu zaman israfının önüne mevcut derslerin daha pratik bir şeklide öğrenilmesini sağlayarak ve farklı metotlar geliştirdiği Lisan derslerine ağırlık vererek geçmiştir. Öğrencilerimiz son 3 yıldır hem ilkokuldan sonra 5. Sınıfı hem de liseye başlamadan önceki bir yılı lisan hazırlık sınıfı olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimize "İngilizce, Arapça, Tarihi Türkçe (Osmanlı Türkçesi) ve Türkiye Türkçesi" kendine has yöntem ve uygulamalarla öğretilmektedir. Sadece bu derslerin okutulduğu Ortaokul 5. Sınıf ve Lise Hazırlık sınıflarında, lisan becerilerini ve entelektüel yönlerini geliştirmeye odaklanarak bir sene geçiren öğrencilerimiz bilimsel olarak dil öğrenimi için tavsiye edilen 14-15 yaş sınırını aşmadan yani 14 yaşından önce lisan eğitimlerinin zeminini sağlam bir şekilde inşa etmektedirler.


Neden Osmanlıca?

ENTELEKTÜEL GELİŞİME KATKI

Sadece lisan öğrenimlerine değil aynı zamanda onların entelektüel gelişimleri; dikkat, hafıza, soyut düşünme gibi zihinsel özelliklerine de katkı sağlayan bu proje ile öğrencilerimizin İngilizce, Arapça, Tarihi Türkçe (Osmanlı Türkçesi) ve Türkiye Türkçesi derslerini görerek çağın yeniliklerini çok rahat takip etmelerini sağlamanın yanında, Tarihi Türkçe Dersleri ile Osmanlı Türkçesini öğrenerek geçmişleri ile vasıtasız irtibata geçmeleri temin edilmeye çalışılmıştır. Böylece öğrencilerimiz çağın şartlarına uygun yetişmenin ötesinde geleceğe hazırlanmış olacaklardır.
Başarı oranı nedir?

DÜNYACA ÜNLÜ CAMBRİDGE ÜNİVERSİTESİ'YLE ORTAK ÇALIŞMA

Senenin sonunda ise Cambridge University, Marmara Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi gibi kurumlarla işbirliği içinde lisan hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerin geldiği lisan seviyesi Lisan Değerlendirme Sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavların hazırlanması ve uygulanmasında görev alan üniversite öğretim üyelerinin de yorumları, sınav sonuçları ile birlikte göz önünde bulundurulduğunda 5. Sınıf öğrencilerinden beklenenin üstünde bir başarı elde edildiği rahatlıkla söylenebilir.

Özetle Kalem Vakfı Okulları, Milli Eğitim Bakanlığının 2015 – 2016 Eğitim öğretim döneminde pilot okullarda uygulamaya başlamayı düşündüğü 5.sınıfların lisan sınıfı uygulamasını, daha kapsamlı bir şekilde 3 yıldır geliştirdiği orijinal yöntemlerle başarı ile uygulamaktadır.

serkan.ustuner@haber7.comYorum Yapın