2016 Lys Konuları Konu Dağılımı Yeni Müfredat

2016 Lys Konuları Konu Dağılımı Yeni Müfredat
2016 Lys Konuları Konu Dağılımı Yeni Müfredat yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz

2016 lys konuları, 2016 lys konu dağılımı  , 2016 lys de hangi konular olacak nelerdir…

Bu yazımızda sizlere 2016 Lys'deki konu dağılımlarını paylaşaçağız

İşte Konu dağılımları:

2010-11-12 LYS-4 de Gelen Tarih Testi Soru ve Konu Dağılımı;

 

LYS TARİH

KONULAR

2010

2011

2012

1

Bilim Tarihine Giriş

 

 

1

2

İslamiyet’ten Önce Türk Tarihi

4

5

2

3

Türk Dünyası

6

5

4

4

Türkiye Tarihi

1

2

2

5

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi

1

1

1

6

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi

3

1

2

7

Ortaçağ Avrupa

 

 

1

8

Yeni ve Yakınçağ'da Avrupa

1

 

3

9

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)

1

1

 

10

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)

1

3

 

11

19. Yüzyıl da Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi)

4

5

4

12

Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Medeniyet

6

6

3

13

20. Yüzyıl da Osmanlı Devleti

 

 

1

14

İnkılaplar

 

 

4

15

I. Dünya Savaşı

1

 

 

16

20. Yüzyıl Başlarında Dünya

2

4

5

17

II. Dünya Savaşı

2

3

4

18

Soğuk Savaş Dönemi

3

2

7

19

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

4

1

 

20

Küreselleşen Dünya

4

5

 

TOPLAM

44

44

44

 

2011-2012-2013 LYS-2 de Gelen Biyoloji Testi Soru ve Konu Dağılımı;

LYS BİYOLOJİ
KONULAR 2010 2011 2012
1 Hücre 1 1 1
2 Canlıların temel bileşenleri 1 1 1
3 Nükleik asitler ve protein sentezi 2 3  
4 Canlıların genel öz. Ve ekoloji 2 3  
5 Solunum ve fotosentez 1 1 2
6 Ekoloji     4
7 Hücre bölünmeleri 1   1
8 Üreme ve gelişme 1 3  
9 Kalıtım ve pop. Genetiği 4 2  
10 Hayvanlarda davranış     1
11 Biyoteknoloji 1    
12 Bitki Biylojisi 4 4 6
13 Sistemler 12 10 10
14 Evrim   2 4
TOPLAM 30 30

30

 

2011-2012-2013 LYS-4 de Gelen Felsefe Grubu Testi Soru ve Konu Dağılımı;

LYS – FELSEFE GRUBU
DERS 2010 2011 2012
1 Psikolojinin alanı 1 2 4
2 Organizma ve çevre 3 3 1
3 Öğrenme 2 2 1
4 Bellek -Düşünme 1   2
5 Ruh sağlığı 2 1 1
6 Kişilik   1 1
7 Sosyal davranış 1 1  
8 Sosyolojinin Alanı 2 2  
9 Toplumsal yapı 3 2 4
10 Toplumsal kurumlar 1 3 3
11 Kültür 3 2 2
12 Sosyal değişme 1 1 1
13 Klasik mantık 1 2 3
14 Kavram 1    
15 Önerme 2 2 2
16 Çıkarım ve Kıyas 2 1 1
17 Sembolik mantık 3 3 3
18 Niceleme mantık 1 2 1
TOPLAM 30 30 30

 

2011-2012-2013 LYS-3 de Gelen Türk Dili ve Edebiyatı Testi Soru ve Konu Dağılımı;

LYS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
KONULAR 2010 2011 2012
1 Sözcük anlamı 2 2 1
2 Cümle Anlamı (Kavramlar) 1 1 4
3 Cümle Yorumu 1 2  
4 Paragrafta (Anlatım Teknikleri- Yapı- Anafikir- Yardımcı düşünce ) 10 11 12
5 Eylemsi 1    
6 Sözcük türleri   1  
7 Çekim Ekleri 1    
8 Karma Dilbilgisi 2 2 4
9 Yazım Kuralları 1 1 1
10 Anlatım bozuklukları     1
11 Noktalama İşaretleri 1 1  
12 Yazınsal Türler (Düzyazı) 2 3  
13 Yazınsal Türler (Şiir) 5 5 5
14 Söz Sanatları 1   1
15 İslamiyet öncesi ve dönemi Türk edebiyatı   1 3
16 Halk Edebiyatı 2 1 2
17 Divan Edebiyatı 3 4 3
18 Edebiyat Akımları 1 2  
19 Tanzimat Edebiyatı 4 5 2
20 Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 4 2 2
21 Milli Edebiyat 3 4 1
22 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 11 8 14
TOPLAM 56 56 56

 

2011-2012-2013 LYS-2 de Gelen KimyaTesti Soru ve Konu Dağılımı;

LYS KİMYA
KONULAR 2010 2011 2012
1 Kimyasal denklemler 1    
2 Atom ve yapısı     3
3 Kimya kanunları     1
4 Kimyasal hesaplamalar 1 2 2
5 Çözeltiler     1
6 Periyodik Sistem     1
7 Gazlar 2 3 1
8 Radyoaktiflik 1 1 1
9 Reaksiyon ısısı 3 1 2
10 Reaksiyon hızı 1 2 1
11 Kimyasal denge 2 2 1
12 Çözünürlük dengesi 1 1 1
13 Sulu çözeltilerde asit baz dengesi 4 3 2
14 Elementler kimyası     1
15 Çekirdek kimyası     1
16 Elektrokimya 1 2  
17 Kimyasal bağlar 1 2 1
18 Organik kimya 12 11 10
TOPLAM 30 30 30

 

2011-2012-2013 LYS-2 de Gelen Fizik Testi Soru ve Konu Dağılımı;

KONULAR 2010 2011 2012
1 Kuvvet-Tork-Denge-Ağırlık Merkezi 2 2 3
2 Madde ve özellikleri -Basınç-Isı ve Sıcaklık- Genleşme 3 2  
3 Optik 2 2 3
4 Elektrik 4 5 4
5 Manyetizma ve Alternatif akım devreleri 2 2 3
6 Mekanik 11 11 10
7 Dalgalar 2 3 2
8 Işık teorileri – Fotoelektrik olay 2 2 2
9 Atom modelleri 1 1 3
10 Birimler 1    
TOPLAM 30 30 30

 

2011-2012-2013 LYS-1 de Gelen Geometri Testi Soru ve Konu Dağılımı;

KONULAR 2010 2011 2012
1 Doğruda açı   1 1
2 Üçgende açı 2    
3 Diküçgen(pisagor-öklid)   1 1
4 Diküçgen(özel açılar)     1
5 İkizkenar üçgen      
6 Eşkenar üçgen 1    
7 Üçgende alan   2  
8 Vektörler     2
9 Açıortay   1  
10 Kenarortay 1 1  
11 Üçgende benzerlik 1 2  
12 Üçgende açı-kenar bağıntıları 1 1  
13 Çokgende açı-uzunluk-alan 1 1 3
14 Dörtgenler ve deltoid      
15 Paralelkenar- Eşkenar dörtgen 2   1
16 Dikdörtgen 1 1 2
17 Kare 2 2 1
18 Yamuk 1   1
19 Çemberde açı 1 2 2
20 Çemberde uzunluk 2 4 1
21 Dairede alan 1   3
22 Prizma 1    
23 Piramit 1 1  
24 Küre ve dönel cisimler   2  
25 Noktanın analitik inc. 1    
26 Doğrunun analitik inc. 1 2 3
27 Dönüşümler     1
28 Eşitsizlik grafikleri      
29 Simetri   1  
30 Çemberin analitik incelenmesi 1 2 1
31 Katı cisimler     4
32 Elips   1  
33 Hiperbol 1 1  
34 Parobol 1    
35 Düzlemde vektörler 1    
36 Uzayda vektör ve küre 1 1  
37 Uzayda doğru düzlem denklemi 1   1
38 Uzay geometri 2    
39 Geometrik yer ve üçgen çizimi 1   1
TOPLAM 30 30 30

 

2011-2012-2013 LYS-1 de Gelen Matematik Soruların Konu Dağılımı;

LYS MATEMATİK
YGS – LYS ORTAK KONULAR 2010 2011 2012
1 Obeb-okek 1 1 1
2 Sıralama, basit eşitsizlikler 1 1 1
3 Sayı basamağı- Bölen sayı     2
4 Temel kavramlar   1  
5 Üslü – köklü İfadeler   1 3
6 Mutlak değer   1  
7 Oran-orantı   1  
8 Denklem çözme   1  
9 Kümeler   1 1
10 Çarpanlara ayırma   4 2
11 Permütasyon      
12 Kombinasyon     1
13 Binom açılımı   1  
14 Olasılık 1 1 1
15 Kartezyen çarpım- Bağıntı      
16 Fonksiyon 3 2 2
17 İşlem 1 1 1
18 Modüler aritmetik   1 3
 
LYS MATEMATİK KONULAR
19 Polinomlar 2 1 2
20 2. Dereceden denklemler 1    
21 Eşitsizlik 3 1  
22 Parabol   1 1
23 Toplam çarpım sembolü 1 2 1
24 Diziler Seriler 2 2 2
25 Trigonometri 4 4 4
26 Karmaşık sayılar 4 3 3
27 Logaritma 4 2 2
28 Determinant – Matris 3 2 3
29 Özel tanımlı fonksiyonlar 4 2 1
30 Limit ve süreklilik 1 1 4
31 Türev ve uygulamaları 9 6 5
32 İntegral ve uygulamaları 5 5 4
TOPLAM 50 50 50

Önemli yazıları ilk siz okumanız için
HEMEN ABONE OL

Önemli yazılarımız yayınlanır yayınlanmaz e-posta kutunuza gelmesini istiyorsanız ve e-posta abonelerimize göndereceğimiz fırsatlar için abone olabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. sümeyye diyor ki:

  offff bu nagadar soru yahu

 2. şengül diyor ki:

  konular aynı ama zorlukta aynı olursa yanarız

 3. serkan diyor ki:

  2013 e ait bilgiler neden yok??

 4. uğur diyor ki:

  lys 2013 soru dağılımlarını göremedim ikinci sorum ise lys de mat 1 konularından hangileri var.yardımcı olursanız sevinirim…

  1. emrullah diyor ki:

   ölelim mi yane

BİR YORUM YAZ
BASARİSİRALAMALARİ HAKKINDA

Basarisiralamalari.com internette insanlar için gerekli olan bilgileri toparlayarak ziyaretçilerine sunmayı amaçlayan; internet üzerinde Güvenli İnternet kampanyasını destekleyen bir sitedir.