logo
logo
logo
logo

2013-2014 Yeni SBS TEOG Almanca Sınav Tarihi ve Konuları

LGS
20.09.2013
A+
A-
2013-2014 Yeni SBS TEOG Almanca Sınav Tarihi ve Konuları

2013-2014 TEOG almanca konuları, 2014 TEOG almanca sınav tarihi, 2014 TEOG almanca kazanımları,2014 almanca Merkezi sınav tarihi ve konuları

MEB’in ilk defa 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulayacağı liselere (ortaöğretime) geçiş sistemi sınavı tarihleri kabaca belli olmuştur. Bakanlıktan yayınlanan yazıya göre :

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır.

Yani liselere geçiş için uygulanacak olan merkezi sınavlar:

1. Dönem: Kasım ayının son haftasında

2. Dönem: Nisan ayının son haftasında yapılacaktır.

Sınavların yapılacağı dersler:

Fen ve Teknoloji
Matematik
Türkçe
Yabancı Dil
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Hangi sınavlar merkezi sınav şeklinde uygulanacak ?

Ortaokulların 8 inci sınıflarında2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

Ortaokulların 8 inci sınıflannda 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav,seklinde uygulanacaktır.

Merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlannın islerıisinde’Tiirkiye genelinde birlik sağlamak amacıyla 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, çalısma takvimine göre konu/kazanımlarm dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanrrus ve “http//ttkb.meb.gov.tr/” adresinde yayımlanmıştır.

Merkezi sistem ortak sınavda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık planlannı uygulamalannda bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına iliskin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak yönerge ve kılavuzla düzenlenecektir. Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alırıması gerekmektedir:

1.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının bal’ından “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının bal’ından “İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu! kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3.”BİRİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV”ın ve “İKİNCİ DÖNEM MERKEZI SİSTEM ORTAK SINAV’tın yapılıs tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği sekilde konu! kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

4.Çizelgelerde “birinci dönem merkezi sistem ortak sınav” ve “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav” dışında öğretmenlerin yapacaklan diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF ALMANCA DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

Aylar

 

Haftalar

ÖNERİLEN   TEMALAR

KONU

Eylül

3-4

Freundschaft   /In der Klasse / Gesprӓch auf dem Schulhof /  
 •   Personalpronomen im Dativ

Gefӓllt dir …?

 •   Verben mit Dativ

Mir gefӓllt …

 

Ekim

1-2

Haustiere / Familie
 •   Possesivpronomen   im Akkusativ und Dativ

Ich mag meinen Hund.

 

4-5

Leserbrief für eine   Jugendzeitschrift(über Freundschaft   oder Schule)
 •   Nebensӓtze   mit “dass”

Ich glaube, dass…

Sie sagt, dass …

 1. I.      DÖNEM BİRİNCİ SINAV
                              Kasım

1-2

Stadtplan /   Orientierung in der Stadt
 •   Prӓpositionen   im Akkusativ und Dativ

Wo…? / Wohin …?

 •   Zeitangaben

am Montag / um 7 Uhr /   im Januar

3

Aktivitӓten / Personen
 •   Adjektivsteigerung   (Positiv /Komparativ / Superlativ)

klein-kleiner, kleiner   als …


so klein wie …

4

 

Wiederholung   der Themen für die zentrale Prüfung

 

 

BİRİNCİ   DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

Aralık

1-2

Zimmerbeschreibung
 •  Wechselprӓpositionen

Auf den Tisch stellen,

Auf dem Tisch stehen…

3-4

Tagesablauf /   Postkarten aus den Ferien
 •   Perfekt   von regelmӓβigen, unregelmӓβigen und trennbaren Verben

Ich bin um 6 Uhr   aufgewacht.

Ocak

 

1-2

Tagesablauf /   Postkarten aus den Ferien
 •   Erzӓhlen   mit Zeitangaben / Ablӓufe beschreiben

Zuerst, dann, danach,   zum Schluss …

 1. I.     DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3-4

Mode und Farben
 •   Adjektivdeklination   mit dem bestimmten und

unbestimmten Artikel

der rote Rock / den   roten Rock / einen roten Rock

Şubat

 

2-3

Berufe / Zukunftsplӓne
 •   “möchten”   und “werden”

Ich möchte nach   Deutschland fliegen.

Ich möchte Arzt/Ȁrztin   werden.

 

4

Verabredungen /   Interviews 

 

 

 

 

 

 

 

 •   Modalverben   im Prӓteritum

Ich wollte… / konnte …   / musste …

Mart

1-2

Einkaufen / Essen und   Trinken
 •   Konjunktiv   II: hӓtte

Ich hӓtte gern …

3-4

Rezepte / Prospekte
 •   Verben   mit Imperativ

Misch die Eier mit   Zucker!

Nimm tӓglich 2   Tabletten!

 

 1. II.    DÖNEM BİRİNCİ SINAV

Nisan

1-2

Körper und Gesundheit   / Sport
 •   Nebensӓtze   mit “weil”

Ich gehe zum Arzt,   weil…

 •   Gegensӓtze   mit “aber”

 

3-4

Körper und Gesundheit   / Sport
 •   Indirekte   Fragen mit Fragepronomen “was” “wer”

Weiβt du, was das   heiβt?

5

Wiederholung der Themen für die   zentrale Prüfung 
 İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

Mayıs

1-2

Feste und Feiern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •   Reflexive   Verben

Ich dusche mich.

Ich bereite mich auf   die Party vor.

 

 

3-4

Feste und Feiern
 •   Nebensӓtze   mit “wenn”

Wenn ich auf eine   Party gehe, ziehe ich mich schick an.

 

 

 

 

 

 1. II.  DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

Haziran

1-2

 Kreatives Schreiben

 

 

 

 

 

 

 

 •   Schreibaktivitӓten   nach Wunsch

 

Gedicht,   Bildergeschichte, Tagebuch 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. ipek bulut dedi ki:

  inşallah güzel geçer allah bütün sbs %25 sabır %25 cesaret % 25 hafıza kuvveti %25 KORKU vermesin bir de şu lanet matamatik ve geometri ölsün ….. allah gallilenin ve matamatiği çıkaran tüm bilim adamlarının belasını versin inşallah mezarlarında rahat olmazlar cümlemize amin………..

BİR YORUM YAZIN

error: Content is protected !!